Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Συνεδρίασε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης.

Συνεδρίασε   την       Δευτέρα 30  Δεκεμβρίου  2013  και ώρα    11.00   στο χώρο συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης, Ιππ. Βάχλα 14, 1ος όροφος, το Συμβούλιο για τα παρακάτω θέματα   :
1.            Απολογισμός Δημοτικής Κοινότητας Κύμης για το έτος 2013.
         Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου παρουσίασε τον απολογισμό της Δ.Κ.Κύμης για το έτος 2013, ο οποίος και εκγρίθεικε ομόφωνα από το Συμβούλιο. (Παρατίθεται αυτούσιος στη συνέχεια)
2.            Οι  Αντιδήμαρχοι κ. Παππάς Βασίλειος και η κ. Μπάτσα Αρετή, αφού ευχαρίστησαν τα μέλη του Συμβουλίου για συνεργασία τους και το προσωπικό του Δήμου που εργάζεται  για τις υποχρεώσεις της Δ.Κ. Κύμης, ενημέρωσαν το Συμβούλιο για θέματα    της αρμοδιότητάς  τους  .     
3.      Τέλος άπαντες ευχήθηκαν για μια καλύτερη χρονιά.
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Κ.ΚΥΜΗΣ  
                       2013

                       

     

  Η Δημοτική Κοινότητα Κύμης κατάφερε να επιβιώσει και το 2013, μέσα σε ένα κλίμα δικαιολογημένης γρίνιας και ανέχειας. Είναι αποδεδειγμένο ποια ότι   ο νόμος 3892/2010, που αφορά την Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, με την ονομασία  Πρόγραµµα Καλλικράτης απέτυχε και στην πράξη .Το λέγαμε αλλά για λόγους έξω από την κοινή λογική δεν εισακουσθήκαμε. Συνεχίζουμε και ο Θεός να βάλει το χέρι του.


        Όποιο έργο έγινε στην Δ.Κ.Κύμης δεν θα γινόταν εάν δεν είχαμε την στήριξη και Βοήθεια του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου κ. Σεραφείμ, του Δημάρχου κ. Δημητρίου Θωμά και των Αντιδημάρχων κ. Αρετής Μπάτσα και Βασιλείου Παππά. Να επισημάνω δε την ιδιαίτερη βοήθεια στην προσπάθειά μας του προσωπικού του Δήμου από όλες τις αρμοδιότητες καθώς και την εθελοντική προσφορά πρώην υπαλλήλων και ιδιωτών εργολάβων και εργατών στις διάφορες δράσεις.  Τέλος η συμμετοχή και  οι προτάσεις  των μελλών του Συμβουλίου βοήθησαν να επιτελέσουμε ότι έγινε.
       
        Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, κατά την διάρκεια του έτους, παρά τις αντίξοες συνθήκες προσπάθησε για το καλύτερο και στο μέλλον, ανεξάρτητα της σύνθεσής του, είμαι βέβαιος ότι θα εργάζεται για το καλό της Κύμης.

        Στα πλαίσια του Δήμου στην Κύμη   συνεχίζονται τα έργα στο Λιμάνι, στο  σπίτι του   Γ. Παπανικολάου, άρχισαν τα έργα στο «Ιστορικό Κέντρο της Κύμης», ολοκληρώνεται η γραφειοκρατική διαδικασία για την έναρξη των εργασιών για τον Β΄ Βιολογικό σταθμό, στο δρόμο της Παραλίας, έγιναν έργα συντήρησης στο Λύκειο, Γυμνάσιο, 1ο και 2ο Δημοτικά σχολεία, άνοιξε ο παραλιακός δρόμος Χαλκίδας – Κύμης από Στόμιο, άρχισε η συγκέντρωση των οικολογικών απορριμμάτων, συνεχίσθηκε η συγκέντρωση των απορριμμάτων παρά την μείωση του προσωπικού και των διατιθέμενων πόρων και λειτούργησαν οι  κεντρικές θερμάνσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής μας. Με το τέλος δε του χρόνου το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε και την διάθεση 850.000 ευρώ για το Περιβαλλοντολογικό Κέντρο προκειμένου να ολοκληρωθεί. Έγιναν βέβαια και εφέτος οι ετήσιες καθιερωμένες δραστηριότητες, όπως Ανάβαση Παραλίας – Κύμης, Πολιτιστικές δραστηριότητες στην Πλατεία της Κύμης και στην Παραλία, όπου η Δ.Κ.Κύμης είχε συμμετοχή σε διάφορες υποχρεώσεις. 
       
         Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Κύμης, κατά το έτος 2013, είχαμε τα παρακάτω κατά ενότητα:
1.           Το συμβούλιο της Δ.Κ. Κύμης συνεδρίασε κατά το έτος 2013, 18  φορές, έλαβε 47 αποφάσεις, εξέδωσε διάφορα ψηφίσματα για σχετικά θέματα, συνέταξε και υπέβαλε για έγκριση κανονισμούς λειτουργίας διαφόρων αρμοδιοτήτων, όπως π.χ. της Λαϊκής Αγοράς, εξέδωσε προσωρινές άδειες λειτουργίας καταστημάτων και χρήσεως μουσικής και συμμετείχε στην ετήσια Λαϊκή συνέλευση.
2.           Υποστήριξε τα αιτήματα του προσωπικού του Δήμου και τα αιτήματα των συνδικαλιστών, στηρίζοντας τις απεργιακές κινητοποιήσεις και υπέβαλε αίτημα προς τον Δήμο για διάθεση ή πρόληψη υπαλλήλου για χειρισμό των θεμάτων της Δ.Κ.Κύμης και ειδικά των Δημοτικών Νεκροταφείων και της Λαϊκής Αγοράς.
3.           Πραγματοποίησε ενημερώσεις για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Δημοτών για διάφορα θέματα, όπως καθαριότητας και αποψιλώσεις αυλών και αγροκτημάτων, συγκέντρωσης απορριμμάτων, έδωσε απαντήσεις σε αιτήματα μετά από προσωπικές επισκέψεις και κατέβαλε προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων άνευ κόστους.
4.           Συμμετείχε  σε εκδηλώσεις ιστορικού, πολιτιστικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
5.           Το Συμβούλιο της Δ.Κ.Κύμης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα θέματα καθαριότητας, αποχέτευσης, ύδρευσης και φωτισμού, προσπαθώντας να επιλύσει διάφορα προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη την έντονη έλλειψη προσωπικού αλλά και πόρων
6.           Καθιέρωσε πλέον την καθαριότητα των ακτών, συμμετέχει στην οργάνωση της εθελοντικής προσφοράς στην πυρασφάλεια και σε άλλες δραστηριότητες εθελοντικής προσφοράς.
7.           Ασχοληθήκαμε έντονα με τα θέματα του Δασαρχείου, γιατί μας ενδιαφέρει η προστασία της περιοχής και όχι για προσωπικούς λόγους. Προσπαθήσαμε να δώσουμε λύσεις σε θέματα πολεοδομικής φύσεως και να υποβάλουμε προτάσεις για βοηθήσουμε το έργο του Δήμου. Υποβάλαμε προτάσεις για την ονοματοθεσία οδών της Κύμης, τιμώντας αποβιώσαντες επιφανείς Κυμαίους και προωθήσαμε καταγγελίες για πολεοδομικές παραβάσεις.
8.           Τα οικονομικά της Δ.Κ. Κύμης δυστυχώς δεν πήγαν καλά, λόγω μειώσεως των πόρων αλλά και λόγω μη διάθεσης των προβλεπομένων από τον Δήμο, όπως η Πάγια Προκαταβολή. Έχουμε ξεκινήσει αλληλογραφία με την οποία θα διεκδικήσουμε την περιουσία της Οικογένειας Γεωργικόπουλου, υπέρ της Δ.Κ. Κύμης.
9.           Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες για διάφορα θέματα των Δημοτών, πάνω από 50, άρχισαν οι εργασίες ανακατασκευής του Ι.Ν. της Αγίας Μαρίνας υπό την προσωπική επίβλεψη του Σεβασμιότατου μητροπολίτου κ. Σεραφείμ και ζητήθηκε η σύνταξη μελετών για διάφορα θέματα που ζήτησαν Δημότες. Τα έργα που είχαν προγραμματισθεί στην ζώνη ευθύνης της   Δ.Κ.Κύμης, πραγματοποιήθηκαν στο σύνολό τους και ήταν τα παρακάτω:


Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ  ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
Κατασκευή – Πλακοστρώσεις
Πεζοδρομίων
(μαζί με α.α.3)
6.000,00


2
Πλακοστρώσεις Δρόμων
Αγ. Κυπριανού & πάροδος Κοιμήσεως της Παναγίας.(προς οικία Σαλή) & Εριτσία (από οικία Μαστροσαβάκη)
6.000,00


3
Αναπλάσεις Πλατειών
Αφών Μητρά & Δομίνικου Θεοτοκόπουλου
6.000,00


4
Διαμορφώσεις – Βελτιώσεις
Παιδικών χαρών
(Χιλής και Κύμης)
4.000,00


5
Κατασκευή Τεχνικών Έργων
Όμβριων Υδάτων(Συντήρηση κοίτης ρεμάτων στη στροφή Γιαννάκη, Μαύρου & Ειρηνοδικείου)
3.000,00

6
Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις
Δρόμων( Είναι σε Εξέλιξη)
25.000,00

Σουτσίνι
Πλακαρά
Φαλάριο
7
Διαμορφώσεις – Διανοίξεις
Αγροτικών  Δρόμων
3.000,00
Πετισούνα
(Σιδεράκη-Τσάκωνα)
8
Βελτιώσεις Βατότητας
Δρόμων Εντός & Εκτός πόλεως Κύμης
7.000,009
Συντήρηση Νεκροταφείου
Εισοδίων Παναγίας Κύμης
5.000,00
Περίφραξη

Σ Υ Ν Ο Λ Ο
65.000,00


10. Τέλος ολοκληρώθηκαν οι εργασίες περίφραξης του Νεκροταφείου των Εισοδίων της Παναγίας και υποβλήθηκαν τα σχετικά έγγραφα προκειμένου θέματα που αφορούν την Δ.Κ.Κύμης εισαχθούν στις Επιτροπές του Δήμου. 

Μετά τα παραπάνω τίθεται το ερώτημα:
« Είμαστε ευχαριστημένοι με το έργο που παρουσιάσαμε;»
Η απάντηση ανήκει στους Δημότες. Προσωπικά ως Πρόεδρος του Συμβουλίου αλλά και ως Δημότης της Κύμης, χωρίς δισταγμό, μπορώ να πω  ότι δεν είμαι ευχαριστημένος, όχι για ότι μπορέσαμε να κάνουμε, αλλά για ότι θέλαμε να κάνουμε και δεν κάναμε.
         
                                                       
                                                      Κύμη   30 Δεκεμβρίου 2013

                                                                        Ο
                                                Πρόεδρος της Δημοτική Κοινότητας Κύμης


                                                           Αγγελής  Γ.  Μαργέλης
                                                              Υποστράτηγος ε.α.


2 σχόλια:

  1. Λογιστικά φαίνονται μια χαρά. Διαχειριστικά όμως; Έχουν γίνει στο έπακρο σύμφωνα με τα χρήματα που διατίθεται; Ποιος τα έλεγχε; Μήπως Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει;;;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Και γιατί βάζεις Άγγελε και τα παλιά για σύγκριση; Άλλα κονδύλια τότε και άλλα τώρα.

      Διαγραφή