Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Έλεγχος ποιότητας νερού Κύμης και Χωνευτικού Κύμης.

   Μετά από λήψη δειγμάτων από την ΔΕΥΑΚΑ περιοχής Δημοτικής Ενότητας Κύμης και αποστολής σε συνεργαζόμενο εργαστήριο των Αθηνών, διαβιβάστηκαν τα σχετικά " Πιστοποιητικά Ανάλυσης ", τα οποία και σας κοινοποιούμαι.
   Περιληπτικά να πούμε, όπως αναφέρεται και στα δύο πιστοποιητικά Κύμης και πηγής Χωνευτικού Κύμης, ότι " Οι τιμές των αποτελεσμάτων , είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που ισχύει.
   Ως για τα λεγόμενα "κολοβακτηρίοειδή ", απλά δεν ευρέθησαν.
   Στην υγειά μας λοιπόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου